OUR STORY
Tự tin là đơn vị đào tạo ngoại ngữ hàng đầu, có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh là nơi cung cấp, đào tạo Tiếng Anh chất lượng cao cho người Việt Nam với phương trâm “Ươm mầm tài năng”. Trung tâm Anh Ngữ IK là một môi trường giáo dục hoàn chỉnh không chỉ đơn thuần cung cấp khoá học ngôn ngữ, mà còn chuẩn bị cho học viên của mình được tiếp thu trọn vẹn kiến thức và trải nghiệm để tự tin giao tiếp, thực hiện khơi gợi niềm đam mê học tập cũng như phát triển các kỹ năng mềm trong ngôn ngữ thông qua các bài giảng sáng tạo cũng như các hoạt động ngoại khoá thú vị.